5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวไทย ในการจองที่พัก

ในปัจจุบัน เนื่องจากความนิยมของโทรศัพท์มือถือที่กำลังเติบโตขึ้น และการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นจองที่พักออนไลน์ Hotels.com™ จึงได้นำเสนอผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการจองผ่านมือถือของผู้บริโภคในหัวข้อ Mobile Travel Tracker ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของมือถือที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนได้ส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจในเรื่องการเดินทางของผู้คน เพราะปัจจุบันสามารถจองโรงแรมได้จากทุกที่และได้ทันทีที่ต้องการ และผู้บริโภคยังให้ควมสำคัญกับเรื่องราคาน้อยลง แต่มองที่ความสะดวกและการเลือกโรงแรมจากรีวิวมากขึ้น โดยคนไทย 67% ตอบว่าเคยจองโรงแรมผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก นักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้นเพราะโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลจาก Hotels.com Mobile Travel Tracker เปิดเผยว่าจากการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 9,200 คนใน 31 ประเทศทั่วโลก พบว่านักท่องเที่ยวยุคใหม่เดินทางโดยเฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง และเข้าพักในโรงแรมโดยเฉลี่ย 13 คืนต่อปี นอกจากนี้ เกือบ 1 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามยังได้ใช้เวลาเกิน 31 วันต่อปีในห้องพักของโรงแรม หรือเทียบเท่ากับการพัก 1 เดือนเลยทีเดียว สำหรับประเทศไทย ผู้ตอบแบบสำรวจ 52% ยอมรับว่าตนจองที่พักและการเดินทางต่างๆ มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน เนื่องจากสมาร์ทโฟนมีฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกมากขึ้น โดยข้อมูลจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าจากข้อมูลในไตรมาสแรกของปี 2558 […]